دانلود فیلم Midsommar 2019

تریلر فیلم


1080p / BluRay / AC3 5.1CH / x264 / AdiT / 8.55 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


1080p / BluRay / AAC 5.1CH / x265 / 10bit / DIRECTOR'S CUT / Tigole / 7.58 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


1080p / BluRay / AAC 5.1CH / x265 / 10bit / DIRECTOR'S CUT / PSA / 2.45 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


1080p / BluRay / AAC 5.1CH / x265 / 10bit / PSA / 2.06 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


1080p / BluRay / AC3 5.1CH / x264 / DIRECTOR'S CUT / GalaxyRG / 1.80 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


1080p / BluRay / AAC 2CH / x264 / YTS / 2.29 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


1080p / BluRay / AAC 5.1CH / x265 / PSA / 1.91 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


720p / BluRay / AAC 5.1CH / x265 / 10bit / DIRECTOR'S CUT / PSA / 1.31 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


720p / BluRay / AAC 5.1CH / x265 / 10bit / PSA / 1.12 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


720p / BluRay / AAC 2CH / x264 / DIRECTOR'S CUT / GalaxyRG / 996 MB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


720p / BluRay / AAC 2CH / x264 / MkvCage / 1.36 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


720p / BluRay / AAC 2CH / x264 / YTS / 1.27 GB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


720p / BluRay / AAC 2CH / x265 / PSA / 917 MB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


720p / BluRay / AAC 2CH / x265 / DIRECTOR'S CUT / HEVCBay / 594 MB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


720p / BluRay / AAC 2CH / x265 / HEVCBay / 598 MB

دانلود با لینک مستقیم

اسکرین شات


دانلود زیرنویس فارسی